Misyon
Örgün eğitim harici farklı bilgi, beceri ve yetkinliklerle donanımını artırmak isteyen her yaştan ve meslek grubundan bireylere çağın gereklerine uygun sürdürülebilir eğitim programları sunarak toplumsal gelişime katkıda bulunmak;  ömür boyu eğitim bilincini yaygınlaştırmak amacıyla kuramsal ve uygulamalı bilgiyi üretmek ve paylaşmak;  yerelden başlayarak uluslararası ölçekte ülkemizin sosyal, kültürel, ekonomik gelişimine ve rekabet edebilme çevikliğine hız katacak şekilde üniversite-kamu-özel sektör paydaşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini hayata geçirmek ve böylece ülkemizi geleceğe taşıyabilecek insan gücünü yetiştirmek.

 

Vizyon
Proaktif davranabilmeyi ve değişime uyum sağlayabilmeyi bütünleştirerek, evrensel ve bilimsel ilkelerden güç almak suretiyle insan sermayesini geliştirmede, toplumsal katma değeri yükseltecek hayat boyu eğitim çeşitliliği ve fırsatları sunmada öncü olmaktır.